Osakkaan muutostyöt

Osakkaalla on oikeus tehdä muutoksia osakehuoneistossaan. Muutostyöoikeus koskee yhtiöjärjestyksen perusteella osakkaan hallinnassa olevia tiloja ja alueita.

Muutostyötä suunnittelevalla osakkaalla on velvollisuus ilmoittaa muutostyöstä kirjallisesti etukäteen yhtiölle, jos muutos vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan tai jos muutos voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan huoneiston käyttämiseen. Yhtiölle on toimitettava työn vaikutusten arviointia varten tarvittavat selvitykset.

Yhtiöllä on oikeus valvoa osakkaan muutostyötä. Muutostyön suorittava osakas vastaa yhtiölle ja toiselle osakkaalle tarpeellisten selvitysten ja valvonnan aiheuttamista kohtuullisista kustannuksista.

Muutostyö on usein sellainen, että se edellyttää rakennusluvan hakemista. Tällöin yhtiöllä on oikeus saada selvityksenä kaikki rakennusluvan hakemiseen tarvittavat piirustuksen ja suunnitelmat.

Kirjalliset ilmoitukset liitteineen toimitetaan isännöitsijätoimistoon.

Osakkaan kunnossapitotyöt

Osakkaan on ilmoitetava yhtiölle kunnossapitotyöstä

- joka saattaa vaikuttaa rakennuksen rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin

- kirjallisesti etukäteen

- liitettävä asianmukaiset selvitykset

Kunnosspitotyötä tekevän osakkaan on toimitettava taloyhtiölle työn vaikutusten ja hyvän rakennustavan arviointia varten tarvittavat selvitykset.

Yhtiön on pidettävä rekisteriä huoneistokohtaisista kunnossapitoilmoituksista.

Kunnossapitotyön tekijä vastaa yhtiölle ja toiselle osakkaalle tarpeellisten selvitysten aiheuttamista kohtuullisista kustannuksista. Yhtiöllä on oikeus valvoa osakkaan kunnossapitotyötä ja yhtiöllä on oikeus saada kunnossapitotyön tekevältä osakkaalta korvaus yhtiölle aiheutuneista valvontakustannuksista.

Kuivien tilojen maalaus- ja tapetointitöistä ei tarvitse ilmoittaa, mutta suunnitellessasi vähänkin isompaa kunnossapitotyötä, ota yhteyttä isännöitsijätoimistoon.

Kunnossapitotyötä koskeva ilmoitus on tehtävä kirjallisesti etukäteen, eikä työtä saa aloittaa ennen yhtiön antamaa lupaa. Ilmoitus tehdään isännöitsijätoimistoon. Isännöitsijätoimistosta saat lisätietoa ja ohjeita, sekä lomakkeita ilmoituksen tekemistä varten.